Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej z zastosowaniem metod doświadczalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej z zastosowaniem metod doświadczalnych

Abstrakt

Badano proces termomechanicznej dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzono przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej o specjalnej konfiguracji układu uplastyczniającej, umożliwiającego wywieranie znacznych sił ścinających na miał gumowy. W badaniach doświadczalnych zastosowano metodę powierzchni odpowiedzi RSM (response surface methodology). Wyznaczono modele matematyczne wyrażające zmienność właściwości mechanicznych wtórnie sieciowanych dewulkanizatów w funkcji czynników opisujących warunki prowadzenia procesu dewulkanizacji, a mianowicie temperatury cylindra wytłaczarki, prędkości obrotowej ślimaków oraz wydajności wytłaczania.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 342 - 346,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Formela K., Stasiek A., Formela M., Haponiuk J., Bogucki M.: Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej z zastosowaniem metod doświadczalnych// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 3 (2013), s.342-346
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi