Charakterystyka zgorzelin na elementach wyposażenia wewnętrznego ze stali 18Cr-10Ni-0,5Nb w reaktorze instalacji hydrokrakingu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka zgorzelin na elementach wyposażenia wewnętrznego ze stali 18Cr-10Ni-0,5Nb w reaktorze instalacji hydrokrakingu

Abstrakt

Badano zgorzeliny siarczkowe na kołpakach z austenitycznej stali 18Cr-10Ni-0,5Nb z wnętrza reaktora instalacji hydrokrakingu. Wsad reaktora stanowiły ciekłe węglowodory i wodór o temperaturze 370 stopni C. Stężenie siarkowodoru w aparacie zawierało się w granicach 12 ppm - 1,2% obj. Posługując się elektronowym skaningowym mikroskopem sprzężonym ze spektrometrem rentgenowskim dyspersji energii określono mikrostrukturę i skład chemiczny zgorzelin. Zwrócono uwagę na niekorzystną budowę zgorzeliny utworzonej przy wyższym stężeniu siarkowodoru, sprzyjającą oddzieleniu zewnętrznych warstw od reszty zgorzeliny i osadzaniu tego materiału na katalizatorze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 540 - 543,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Hucińska J.: Charakterystyka zgorzelin na elementach wyposażenia wewnętrznego ze stali 18Cr-10Ni-0,5Nb w reaktorze instalacji hydrokrakingu// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.540-543
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi