Chemical reactivity and antimicrobial activity of N-substituted maleimides - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemical reactivity and antimicrobial activity of N-substituted maleimides

Abstrakt

Zsyntezowano kilkanaście N-podstawionych maleimidów, zawierających w swojej strukturze podstawniki o różnej wielkości i polarności.Maleimidy o charakterze obojętnym wykazywały silny efekt przeciwgrzybowy; ich aktywność przeciwbakteryjna była zróżnicowana. Niską aktywność przeciwbakteryjną, ale wysoką aktywność cytostatyczną stwierdzono dla maleimidów o charakterze zasadowym. Reaktywność chemiczna i lipofilowość miały wpływ na aktywność przeciwbakteryjną maleimidów obojętnych, natomiast były bez znaczenia dla ich aktywności przeciwgrzybowej i cytotoksycznej. Enzym błonowy, syntaza glukanowa została zaproponowana jako przypuszczalny cel molekularny N-etylomaleimidu i niektórych jego analogów w komórkach Candida albicans.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY nr 27, strony 117 - 124,
ISSN: 1475-6366
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Salewska N., Boros-Majewska J., Chabowska I., Chylińska K., Sabisz M., Milewski S., Milewska M. J.: Chemical reactivity and antimicrobial activity of N-substituted maleimides// JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 27, iss. 1 (2012), s.117-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi