Anticandiadal properties of N-acylpeptides containing inhibitor of glucosamine-6-phosphate synthase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Anticandiadal properties of N-acylpeptides containing inhibitor of glucosamine-6-phosphate synthase

Abstrakt

Otrzymano serię N-acylopeptydów zawierających inhibitor syntazy glukozamino-6-fosforanu i zbadano ich aktywność w stosunku do szczepów Candida albicans. Aktywność przeciwgrzybową skorelowano z właściwościami lipofilowymi otrzymanych peptydów. Peptydy zawierające resztę kwasu dekanowego wykazywały najwyższą aktywność przeciwgrzybową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
francuski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Andruszkiewicz R., Zieniawa T., Walkowiak A.: Anticandiadal properties of N-acylpeptides containing inhibitor of glucosamine-6-phosphate synthase // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi