Chemometria w analityce chemicznej. II. Kalibracja wielowymiarowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometria w analityce chemicznej. II. Kalibracja wielowymiarowa

Abstrakt

Artykuł prezentuje zalety kalibracji wielowymiarowej i zawiera omówienie uzywanych w niej technik chemometrycznych. Celem kalibracji jest znalezienie ilościowej zależności pomiędzy wynikiem (wynikami)pomiaru pewnej cechy (cech) próbki a zawartością w niej określonego analitu. Przy tradycyjnej kalibracji jednowymiarowej wykorzystujemy tylko jedną spośród wielu zarejestrowanych wartości sygnału, podczas gdy w kalibracji wielowymiarowej można wykorzystać wszystkie zarejestrowane wartości sygnału. Podejście takie ma szereg zalet: i)ograniczenie niepewności pomiarowej, ii)możliwość zastosowania czujników o niskiej selektywności, iii)kalibracja w obecności substancji interferujących, iv)kontrola danych. W artykule przedstawiono również przykłady zastosowania kalibracji wielowymiarowej w kilku dziedzinach analityki.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mazerski J.: Chemometria w analityce chemicznej. II. Kalibracja wielowymiarowa// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi