Chromogenic Azocrown Ethers with Peripheral Alkyl, Alkoxy, Hydroxyl or Di-methylamino Group. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromogenic Azocrown Ethers with Peripheral Alkyl, Alkoxy, Hydroxyl or Di-methylamino Group.

Abstrakt

Otrzymano nowe pochodne azobenzenowych eterów koronowych. Są to związki z grupą alkilową, alkoksylową, hydroksylową lub dimetyloaminową w reszcie (resztach) aromatycznej jako boczny podstawnik. Badano ich właściwości jako jonoforów w membranowych elektrodach jonoselektywnych oraz właściwości chromo-jonoforowe w roztworach. Badano kompleksowanie jonów metali, w acetonitrylu,przez te korony, metodą spektrofotometryczną. Badano również wpływ kompleksowania jonów metali przez hydroksyazobenzokorony na tautomerię hydroksyben-zoazo - chinonowo-hydrazonową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of Supramolecular Chemistry nr 2, strony 279 - 291,
ISSN: 1472-7862
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Luboch E., Wagner-Wysiecka E., Biernat J.: Chromogenic Azocrown Ethers with Peripheral Alkyl, Alkoxy, Hydroxyl or Di-methylamino Group. // Journal of Supramolecular Chemistry. -Vol. 2., (2003), s.279-291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi