Ciągłe doskonalenie systemów produkcji żywności opartych na koncepcji ''pull'' - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ciągłe doskonalenie systemów produkcji żywności opartych na koncepcji ''pull''

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawiono kluczowe aspekty ciągłego doskonalenia systemów produkcji żywności opartej na koncepcji ''pull''. Autorzy zaprezentowali możliwość wykorzystania cyklu PDCA w doskonaleniu systemów opartych na kartach Kanban. Jako grupa podmiotów gospodarczych zostały wybrane placówki żywienia zbiorowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 141 - 150,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J., Zieliński G.: Ciągłe doskonalenie systemów produkcji żywności opartych na koncepcji ''pull''// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2/2 (2010), s.141-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi