Cobalt Base Clad Layer Resistance On The Corrosion Under Low Sulfur Preassure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cobalt Base Clad Layer Resistance On The Corrosion Under Low Sulfur Preassure

Abstrakt

Napawane laserowo warstwy ze stopu kobaltu, zostały poddane siarkowaniu przy niskich ciśnieniach cząstkowych w temperaturze 800 stopni celsiusza prze 24 godziny. Uzyskano warstwę zgorzeliny zróżnicowaną w zależności od zastosowanego ciśnienia. W obu jednak przypadkach podobne były zmiany zachodzące w warstwie po zgorzeliną - degradacja węglików i intensywna korozja wzdłuż granic dendrytów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 173 - 176,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Cobalt Base Clad Layer Resistance On The Corrosion Under Low Sulfur Preassure // Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.173-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi