Comparing some convolution-based methods for creation of surround sound. W: [CD-ROM] Collected papers. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144 Meeting of the Acoustical Society of America. III Iberoamerican Cong- ress of Acoustics. 9o Mexican Congress of Acoustics. Cancun, Q. R. M‚xico, 2-6 Dec. 2002. [B.m.:ASA]**2002 paper 2pPP22, 7 s. 8 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. system nagrań dźwięku dookólnego z wykorzystaniem splotu odpowiedzi impul- sowej sali. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparing some convolution-based methods for creation of surround sound. W: [CD-ROM] Collected papers. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144 Meeting of the Acoustical Society of America. III Iberoamerican Cong- ress of Acoustics. 9o Mexican Congress of Acoustics. Cancun, Q. R. M‚xico, 2-6 Dec. 2002. [B.m.:ASA]**2002 paper 2pPP22, 7 s. 8 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. system nagrań dźwięku dookólnego z wykorzystaniem splotu odpowiedzi impul- sowej sali.

Abstrakt

W referacie przedstawiono eksperymenty związane z symulacją dźwięku dookól-nego w sali koncertowej. W tym celu wykorzystano splot odpowiedzi impulsowejz danego wnętrza (wielokanałowe nagrania odpowiedzi impulsowej) z nagraniamiz komory bezechowej. Uzyskany w ten sposób sygnał został następnie przypisa-ny do odpowiednich kanałów w systemie dookólnym. Uzyskane w ten sposób nag-rania były następnie porównywane w testach subiektywnych z nagraniami pocho-dzącymi z innych systemów dookólnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi