Comparison of Z-E isomerization in Langmuir-Blodgett layers and in solution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of Z-E isomerization in Langmuir-Blodgett layers and in solution

Abstrakt

Porównano izomeryzację Z-E w monowarstwie Langmuira-Blodgett i w roztworze. Badanymi cząsteczkami były etery koronowe z elektro- i fotoaktywną resztą azobenzenu jako częścią makrocyklu. Szybkość fotoindukowanej izomeryzacji E-Z i spontanicznej termicznej reakcji Z-E była obliczana na podstawie pomiarów elektrochemicznych i spektroskopowych. Stwierdzono, że izomeryzacja jest szybsza w monowarstwie niż w roztworze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications nr 22, strony 91 - 98,
ISSN: 0928-4931
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zawisza I., Bilewicz R., Janusz K., Sworakowski J., Luboch E., Biernat J.: Comparison of Z-E isomerization in Langmuir-Blodgett layers and in solution// Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. -Vol. 22., (2002), s.91-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi