Composite Bioelectrodes Based on Lipidic Cubic Phase with Carbon Nanotube Network - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Composite Bioelectrodes Based on Lipidic Cubic Phase with Carbon Nanotube Network

Abstrakt

Elektrody z węgla szklistego modyfikowane fazą kubiczną z siecią nanorurek zastosowano do enzymatycznej redukcji tlenu katalizowanej przez lakazę. Zastosowanie nanorurek obniżyło nadpotencjał redukcji tlenu o 0,5 V. W celu zwiększenia gęstości prądu redukcji tlenu zastosowano znany mediator przeniesienia elektronów - ABTS. Mediator adsorbowano na nanorurkach lub wiązano kowalencyjnie z końcami nanorurek. Kowalencyjne związanie mediatora z nanorurkami całkowicie wyeliminowało wyciekanie mediatora i co się z tym wiąże wpłynęło znacznie na poprawę parametrów elektrody.

Cytowania

  • 2 7

    CrossRef

  • 2 7

    Web of Science

  • 3 1

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ELECTROANALYSIS nr 21, strony 507 - 511,
ISSN: 1040-0397
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Nazaruk E., Sadowska K., Madrak K., Biernat J., Rogalski J., Bilewicz R.: Composite Bioelectrodes Based on Lipidic Cubic Phase with Carbon Nanotube Network // ELECTROANALYSIS. -Vol. 21, nr. iss. 3-5 (2009), s.507-511
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/elan.200804435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi