Carbon Nanotubes Chemically Derivatize with Redox Systems as Mediators for Biofel Cell Applicatoions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Carbon Nanotubes Chemically Derivatize with Redox Systems as Mediators for Biofel Cell Applicatoions

Abstrakt

Enzymatyczne bioogniwa paliwowe to urządzenia wykorzystujące enzymy do przemiany energii chemicznej w elektryczną. Zyskana w ten sposób energia może służyć do zasilania wszczepialnych urządzeń (np. czujników glukozy, rozruszników serca).Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości bioelektrod, w których wykorzystano nanorurki węglowe modyfikowane mediatorami enzymatycznych reakcji redoks. Do nanorurek przyłączano zarówno mediatory katody: ABTS (skrót od angielskiej nazwy: 2,2'azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid), jak i mediatory anody: pochodne ferrocenu. Na biokatodę nanoszono lakazę w fazie kubicznej, natomiast na bioanodę oksydazę glukozy, również w fazie kubicznej. Otrzymane bezmembranowe biogniwo wykazuje gęstość mocy 100 /lWcm-1, bez mieszania. Jest to około 100 razy więcej w porównaniu do analogicznego ogniwa, w którym nie zastosowano modyfikowanych nanorurek węglowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Biocybernetics and Biomedical Engineering nr 31, strony 17 - 30,
ISSN: 0208-5216
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bilewicz R., Nazaruk E., Żelechowska K., Biernat J., Stolarczyk K., Roberts K., Ginalska G., Rogalski J.: Carbon Nanotubes Chemically Derivatize with Redox Systems as Mediators for Biofel Cell Applicatoions// Biocybernetics and Biomedical Engineering. -Vol. 31, nr. no. 4 (2011), s.17-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi