Carbon nanotubes chemically derivatized with rebox systems as mediators for biofuel cell applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Carbon nanotubes chemically derivatized with rebox systems as mediators for biofuel cell applications

Abstrakt

Enzymatyczne bioogniwa paliwowe to urządzenia wykorzystujące enzymy do przemiany energii chemicznej w elektryczną. Zyskana w ten sposób energia może służyć do zasilania wszczepialnych urządzeń (np. czujników glukozy, rozruszników serca).Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości bioelektrod, w których wykorzystano nanorurki węglowe modyfikowane mediatorami enzymatycznych reakcji redoks. Do nanorurek przyłączano zarówno mediatory katody: ABTS (skrót od angielskiej nazwy: 2,2'azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid), jak i mediatory anody: pochodne ferrocenu. Na biokatodę nanoszono lakazę w fazie kubicznej, natomiast na bioanodę oksydazę glukozy, również w fazie kubicznej. Otrzymane bezmembranowe biogniwo wykazuje gęstość mocy 100 /lWcm-1, bez mieszania. Jest to około 100 razy więcej w porównaniu do analogicznego ogniwa, w którym nie zastosowano modyfikowanych nanorurek węglowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Lecture notes of the ICB Seminar: Micro- and nanosystems in biochemical diagnosis. Principles and applications strony 101 - 114
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bilewicz R., Nazaruk E., Żelechowska K., Biernat J., Stolarczyk K., Roberts K., Ginalska G., Rogalski J.: Carbon nanotubes chemically derivatized with rebox systems as mediators for biofuel cell applications// Lecture notes of the ICB Seminar: Micro- and nanosystems in biochemical diagnosis. Principles and applications/ ed. eds. M. Marcini, W. Torbicz, D.G. Pijanowska. : Polska Akademia Nauk, Międzynarowdowe Centrum Biocybernetyki, 2010, s.101-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi