Nanorurki węglowe domieszkowane azotem. Synteza i zastosowania

Abstrakt

Przedstawiono rodzaje i właściwości nanorurek węglowych. Szczególną uwagę poświęcono nanorurkom węglowym domieszkowanym azotem (N-CNT). Zaprezentowano sposoby syntezy oraz modyfikacji N-CNT. Omówiono także możliwości wykorzystania nanorurek jako elektrod w urządzeniach do magazynowania i konwersji energii elektrycznej oraz w elektrokatalizie.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: PRZEMYSL CHEMICZNY strony 218 - 222,
ISSN: 0033-2496
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Dettlaff A., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E.: Nanorurki węglowe domieszkowane azotem. Synteza i zastosowania// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 1 (2017), s.218-222
DOI: 10.15199/62.2017.1.26
wyświetlono 36 razy
Meta Tagi