Computer synchronization of power generators - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Computer synchronization of power generators

Abstrakt

Aktualną staje się kwestia opracowania odpowiednich algorytmów pomiarów i obliczeń, według których będzie możliwe prowadzenie procesu automatycznej synchronizacji bezpośrednio z wykorzystaniem komputera. W artykule przedstawiono komputerową metodę realizacji warunku fazowego podczas synchronizacji oraz podano wyniki jej badań symulacyjnych oraz badań na obiektach rzeczywistych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 19 - 22,
ISSN: 2450-2855
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grono A., Włodarski J.: Computer synchronization of power generators// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 12 (2003), s.19-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi