"Computing with words" concept applied to musical information retrieval - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

"Computing with words" concept applied to musical information retrieval

Abstrakt

W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę opartą o zbiory przybliżone i wnioskowanie rozmyte.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Electronic Notes in Theoretical Computer Science nr 82, wydanie 4, strony 1 - 12,
ISSN: 1571-0661
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kostek B.: "Computing with words" concept applied to musical information retrieval// Electronic Notes in Theoretical Computer Science. -Vol. 82., iss. 4 (2003), s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi