Conception of interactive information and decision support system for urban and industrial air management - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conception of interactive information and decision support system for urban and industrial air management

Abstrakt

This article presents the conception of interactive system for air quality management.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 323 - 328
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szczygielski Ł.: Conception of interactive information and decision support system for urban and industrial air management// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2012, s.323-328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi