Conducting composites as cable anodes in cathodic protection - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conducting composites as cable anodes in cathodic protection

Abstrakt

Opisano zasadę działania oraz podstawowe parametry charakteryzujące układ anodowy z wykorzystaniem anod kablowych w systemie ochrony katodowej podziemnych konstrukcji. W tej metodzie ochrony jako materiał anodowy wykorzystywany jest kompozyt przewodzący, którego właściwości mechaniczne umożliwiają budowę anody w formie kabla biegnącego wzdłuż trasy konstrukcji podziemnej. Wykazano, że zawartość grafitu w elektrodzie kompozytowej zapewnia uzyskanie odpowiedniego przewodnictwa elektrody. Poprawę właściwości elektrochemicznych można uzyskać przez modyfikację składnika przewodzącego aktywnymi tlenkami z grupy platynowców.

Kazimierz Darowicki, Juliusz Orlikowski. (2002). Conducting composites as cable anodes in cathodic protection, 10(1), 65-70.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS nr 10, wydanie 1, strony 65 - 70,
ISSN: 0792-1233
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J.: Conducting composites as cable anodes in cathodic protection// SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS. -Vol. 10., iss. 1 (2002), s.65-70

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi