Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses

Abstrakt

Artykuł niniejszy jest kolejnym w cyklu prac publikowanych na łamach Materiałów OSA, które poświęcono problemowi klasyfikacji formalnej leksemów odmiennych języków.W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych reprezantacji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Acoustics nr 31, strony 211 - 217,
ISSN: 0137-5075
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wojan Z., Lis W., Wojan K.: Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses// Archives of Acoustics. -Vol. 31., nr. nr 4 (2006), s.211-217
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi