Cross section calculations for electron scattering from DNA and RNA bases. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cross section calculations for electron scattering from DNA and RNA bases.

Abstrakt

Policzono różniczkowy i scałkowany przekrój czynny na rozproszenie sprężyste elektronów (w przybliżeniu atomów niezależnych) na uracylu, cytozynie, guaninie, adeninie i tyminie w zakresie energii od 50-4000 eV. W przybliżeniu modelu BEB policzono również przekroje czynne na jonizację tych molekuł.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS strony 201 - 211,
ISSN: 0301-634X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Możejko P., Sanche L.: Cross section calculations for electron scattering from DNA and RNA bases. // RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS. -., nr. 42 (2003), s.201-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi