CROSS SECTIONS CALCULATIONS FOR ELECTRON SCATTERING FROM RHODANINE AND CYANOACETIC ACID - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CROSS SECTIONS CALCULATIONS FOR ELECTRON SCATTERING FROM RHODANINE AND CYANOACETIC ACID

Abstrakt

Cross sections for electron-impact ionization and for elastic electron scattering for rhodanine (C3H3NOS2) and cyanoacetic acid (C3H3NO2) have been calculated in wide impinging electron energy range.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF BELGRADE strony 67 - 70,
ISSN: 0373-3742
Język:
angielski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Żywicka B., Możejko P.: CROSS SECTIONS CALCULATIONS FOR ELECTRON SCATTERING FROM RHODANINE AND CYANOACETIC ACID// PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF BELGRADE -,iss. 99 (2020), s.67-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi