Cykl życia wyrobu a ochrona środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cykl życia wyrobu a ochrona środowiska

Abstrakt

W nienijszym rozdziale poruszono zagadnienia zwiazane z ochrona srodowiska- przedsatwiono genezę i rozwój koncepcji zarządzania środowiskiem. Przedstawiona została rózwnież problematyka wzajemnych oddziaływań przedsiebiorstwa i jego produktów na środowisko naturalne w aspekcie zarządzania środowiskowego i metody LCA(Life Cycle Assessment). Omówiono również zagadnienie związane z Zadsadą Przedłuzonej odpowiedzialności Producenta i działania zmierzające do z minimalizowania negatywnego oddziaływania wyrobu oraz jego użytkowania na środowisko naturalne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Drewko M.: Cykl życia wyrobu a ochrona środowiska// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi