Część IV. Infrastruktura transportu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Część IV. Infrastruktura transportu

Abstrakt

Charakterystyka stanu istniejącego i zmian jakie dokonały się w latach 2000-2004 w funkcjonowaniu i zagospodarowaniu infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródloądowego i autobusowego, a także innych rodzajów transportu związanych z turystyką w województwie pomorskim

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego : Ocena realizacji inwestycji strony 121 - 160
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ciesielska A., Michalski L.: Część IV. Infrastruktura transportu// Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego : Ocena realizacji inwestycji/ ed. praca pod red. Feliksa Pankau Gdańsk: Urz. Marszałkowski Woj. Pomorskiego Depart. Rozw. Reg. i Przestrz., 2006, s.121-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi