Czujniki gazów toksycznych na bazie elektrolitów stałych modelowanie i optymalizacja konstrukcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czujniki gazów toksycznych na bazie elektrolitów stałych modelowanie i optymalizacja konstrukcji

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie i przebadanie nowych elektrokatalitycznych czujników gazów, czujników na bazie elektrolitów stałych wykorzystujących kinetykę reakcji chemicznej. Czujniki te pobudzane są okresowym sygnałem trójkątnym przy jednoczesnym pomiarze odpowiedzi prądowej czujnika (woltamperometria cykliczna). Odpowiedź czujników elektrokatalitycznych niesie znacznie więcej informacji niż można uzyskać z klasycznych elektrochemicznych czujników amperometrycznych lub potencjometrycznych. W ramach badań zaproponowano ulepszony model pracy czujnika, który umożliwił symulację charakterystyk prądowo - napięciowych. Przygotowano elektrochemiczne czujniki gazu wykorzystujące wybrane elektrolity stałe. Czujniki te poddano kompleksowym badaniom w mieszaninach dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla oraz syntetycznego powietrza w wybranych temperaturach pracy czujników. Przeprowadzone badania nad czujnikami na bazie Lisiconu i tlenku ceru domieszkowanego samarem dowiodły, że materiały te mogą być zastosowane w konstrukcji czujników. Badania wykluczyły siarczan srebra jako materiał nadający się do budowy czujników elektrokatalitycznych. Zademonstrowano, że zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod chemometrycznych pozwala na analizę jakościową stężenia gazów na podstawie odpowiedzi czujników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi