Zastosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych do analizy odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych do analizy odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych

Abstrakt

Czujniki elektrokatalityczne należą do grupy czujników elektrochemicznych ze stałym elektrolitem. Odpowiedź tych czujników zawiera znacznie więcej informacji niż można uzyskać z klasycznych elektrochemicznych czujników amperometrycznych lub potencjometrycznych. Stosowane dotychczas metody analizy odpowiedzi tych czujników nie wykorzystywały w tym względzie w pełni możliwości czujników elektrokatalitycznych. Ponadto kształt odpowiedzi I-V czujnika w przypadku niektórych gazów lub mieszanin kilku gazów jest trudny do interpretacji za pomocą stosowanych dotychczas metod. W pracy tej przedstawimy bardziej zaawansowane podejście polegające na zastosowaniu eksploracyjnych i konfirmacyjnych technik analizy danych oraz sztucznych sieci neuronowych do analizy odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006 strony 211 - 214
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jasiński G., Jasiński P., Nowakowski A.: Zastosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych do analizy odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych// COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006/ ed. red. E. Schabowska-Osiowska, T. Kenig i W. Maziarz. Kraków: AHG, 2006, s.211-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi