Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego ? Cz. II. Alkaloidy, farmaceutyki oraz jodowane środki kontrastowe jako potencjalne markery z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego ? Cz. II. Alkaloidy, farmaceutyki oraz jodowane środki kontrastowe jako potencjalne markery z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń

Abstrakt

Każdego dnia do środowiska wodnego wprowadzanych jest mnóstwo zanieczyszczeń, pochodzących z odpadów rolniczych i przemysłowych oraz ścieków komunalnych. Nieskuteczny proces ich usuwania podawany jest jako główny powód pogarszania się jakości środowiska wodnego. Wśród związków przedostających się do ekosystemów wodnych coraz większym zainteresowaniem cieszą się te należące do grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń. Są to m.in. alkaloidy, farmaceutyki i jodowane środki kontrastowe. Do określenia zawartości tych substancji w środowisku wodnym z powodzeniem wykorzystuje się techniki chromatograficzne. Pomimo, że wykrywane stężenia nowo pojawiających się zanieczyszczeń są stosunkowo niskie, niepodatność wielu tych substancji na procesy oczyszczania, trwałość w środowisku wodnym oraz regularne dostarczanie do ekosystemu sprawia, iż wybrane związki mogą być wykorzystywane jako markery zanieczyszczenia środowiska wodnego.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 44 - 50,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kempińska-Kupczyk D., Namieśnik J., Kot-Wasik A.: Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego ? Cz. II. Alkaloidy, farmaceutyki oraz jodowane środki kontrastowe jako potencjalne markery z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 1 (2018), s.44-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi