Czynniki pozacenowe wpływające na konkurencyjność łańcucha wartości usług turystycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki pozacenowe wpływające na konkurencyjność łańcucha wartości usług turystycznych

Abstrakt

W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali podstawowe aspekty zwiazane z pozacenowymi czynnikami wpływającymi na konkurencyjność usług turystycznych. Zaprezentowano badania własne mające na celu dokonanie identyfikacji czynników pozacenowych występujacych w poszczególnych grupach kreujących całokształt usługi turystycznej a także dokonali hierarchizacji składowych tych czynników z perspektywy klientów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO nr 10, strony 393 - 404,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Zieliński G.: Czynniki pozacenowe wpływające na konkurencyjność łańcucha wartości usług turystycznych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. 10., nr. No. 4, Part 2 (2012), s.393-404
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi