Czynniki wpływające na magnetyczne pole rozproszone elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali węglowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki wpływające na magnetyczne pole rozproszone elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali węglowych

Abstrakt

Przeprowadzono badania próbek wykonanych ze stali węglowej lokalnie odkształconych plastycznie. Badano wpływ lokalnej deformacji na rozkład magnetycznego pola rozproszonego wokół próbek w zależności od warunków panujących podczas deformowania oraz wykonywania pomiarów. Na podstawie porównania rezultatów otrzymanych dla próbek o różnej historii stwierdzono, iż rejestrowane anomalie rozkładu MPR są spowodowane w głównej mierze przepływem strumienia magnetycznego przez obszar o zmiennych właściwościach magnetycznych nie zaś szczątkowym namagnesowaniem powstającym w trakcie deformacji. Dodatkowo wykonano model MES, który w satysfakcjonującym stopniu odzwierciedla wyniki eksperymentalne.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Usarek Z.: Czynniki wpływające na magnetyczne pole rozproszone elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali węglowych// Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. - Tom I/ ed. M. Kuczera Kraków: Creativetime, 2013, s.179-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi