Database systems for tomorrow: new challenges and research areas - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Database systems for tomorrow: new challenges and research areas

Abstrakt

Zaprezentowano nowe obszary badawcze w dziedzinie baz danych, które będą rozwijane w najbliższej przyszłości. Omówiono takie obszary jak systemy typu ''Plug and Play'', duże systemy sfederowane, nowe architektury systemów baz danych oparte na dużych buforach pamięciowych, integracja danych i aplikacji oraz bazy danych semistrukturalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 7, strony 272 - 278,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Goczyła K.: Database systems for tomorrow: new challenges and research areas// TASK Quarterly. -Vol. 7., nr. 2 (2003), s.272-278
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi