Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, powiatów i województw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, powiatów i województw

Abstrakt

W Polsce po wprowadzeniu reformy samorządu terytorialnego zaistniały warunki do decentralizacji zadań publicznych. Zadania te scedowano na jednostki samorządu terytorialnego bez jednoczesnego przekazania adekwatnych, a więc wystarczających środków finansowych. Spowodowało to stale zmniejszające się zadłużenie gmin, powiatów i województw. Możliwość wybrnięcia z trudnej sytuacji w jakiej znalazły się jednostki samorządu terytorialnego istnieją wg autora w uprawianiu polityki finansowej i wykorzystując do tego celu metody znane nauce finansów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów strony 9 - 26,
ISSN: 1234-8872
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jędrzejewski L.: Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, powiatów i województw// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. -., nr. 29 (2003), s.9-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi