Degradacja powłokowych systemów ochronnych w zmiennych temperaturach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja powłokowych systemów ochronnych w zmiennych temperaturach

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu cyklicznych sinusoidalnych zmian temperatury na powłokowe systemy ochronne o skrajnie różnych właściwościach antykorozyjnych. Porównano zachowanie nowej powłoki poliestrowej typu "coil-coating" na ocynkowanej stali i uprzednio eksponowanej w warunkach atmosferycznych alkidowej powłoki malarskiej na podłożu stalowym. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu techniki spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono przyspieszoną absorpcję wody przez powłokę poliestrową. W przypadku filmu alkidowego zaobserwowano większą dynamikę degradacji poprzez zarówno absorpcję wody, jak i przyspieszony rozwój dróg przewodzenia jonowego. Świadczy to o tym, iż powłoka zestarzona jest bardziej podatna na zniszczenia wywołane cyklicznymi zmianami temperatury. Przyczyną jest niemożność dostatecznie szybkiej i bezdefektowej relaksacji kumulujących się naprężeń termicznych, co prowadzi do szybszej degradacji filmu ochronnego.

Kazimierz Darowicki, Andrzej Miszczyk, Michał Szociński. (2002). Degradacja powłokowych systemów ochronnych w zmiennych temperaturach, 45(Wyd. Spec.), 372-376.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 372 - 376,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Miszczyk A., Szociński M.: Degradacja powłokowych systemów ochronnych w zmiennych temperaturach// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.372-376

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi