Degradacja związków organicznych w środowisku. Degradation of organic compounds in the environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja związków organicznych w środowisku. Degradation of organic compounds in the environment

Abstrakt

Związki organiczne w zależności od elementu środowiska, w jakim występują (gleba, osady denne, wody powierzchniowe i gruntowe), mogą ulegać - pod wpływem rozmaitych procesów chemicznych, fizycznych, biologicznych czy też foto-chemicznych - różnorakim przemianom. Przedstawiono drogi degradacji wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych w różnych warunkach. Omówiono problem pojawiania się produktów pośrednich w czasie degradacji i sposoby ich identyfikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 1077 - 1096,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska D., Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Degradacja związków organicznych w środowisku. Degradation of organic compounds in the environment// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 10 (2002), s.1077-1096
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 231 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi