DEM ANALYSIS OF EFFECT OF INTERFACIAL TRANSITIONAL ZONES ON FRACTURE IN CONCRETE. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

DEM ANALYSIS OF EFFECT OF INTERFACIAL TRANSITIONAL ZONES ON FRACTURE IN CONCRETE.

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki numeryczne dotyczące pękania betonu uzyskane stosując metodę elementów dyskretnych. Trójwymiarowe obliczenia wykonano dla próbek betonowych podczas zginania. Beton został opisany jako model 4-fazowy. Mikrostrukturę betonu przyjęto na podstawie 3D zdjęć mikro-tomograficznych. Zbadano wpływ stref przejściowych na wytrzymałość i proces pękania. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami doświadczalnymi. Uzyskano bardzo dobrą zgodność między wynikami numerycznymi i doświadczalnymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Opublikowano w:
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications strony 249 - 260,
ISSN: 1569-4410
Tytuł wydania:
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARTICLE-BASED METHODS - FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (PARTICLES 2017) strony 249 - 260
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Nitka M., Tejchman-Konarzewski A..: DEM ANALYSIS OF EFFECT OF INTERFACIAL TRANSITIONAL ZONES ON FRACTURE IN CONCRETE., W: V INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARTICLE-BASED METHODS - FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (PARTICLES 2017), 2017, ,.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi