Dependence of the toxic components exhaust emission from the car engine starting temperature - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dependence of the toxic components exhaust emission from the car engine starting temperature

Abstrakt

W publikacji opisano wyniki badań empirycznych zależności stężeń toksycznych składników spalin od stanu cieplnego silnika w chwili rozruchu. Zwrócono uwagę na duże stężenia w pierwszych kilkudziesięciu sekundach po rozruchu. Badano silniki samochodów osobowych zarówno w eksploatacji jak i na hamowni podwoziowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES strony 225 - 231,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kneba Z.: Dependence of the toxic components exhaust emission from the car engine starting temperature// Journal of KONES. -., (2010), s.225-231
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi