Designing world closures for knowledge-based system engineering - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Designing world closures for knowledge-based system engineering

Abstrakt

Wraz z rozwojem komponentów opartych na wiedzy przed inżynierami oprogramowania postawione zostały nowe zadania. Jednym z nich jest zintegrowanie tych komponentów z innymi standarodowymi komponentami. Zrealizowanie tego zadania wymagało zdefiniowania języka komunikacji pomiędzy różnymi komponentami w celu wymiany informacji. W artykule omówiono problem wymiany informacji pomiędzy komponentami opartymi na wiedzy i komponentami opartymi na danych. Zdefiniowano język NeeK umożliwiający definiowanie manifestu opisującego wymagania komponentu opartego na danych. Dodatkowo, opisano sposób tworzenia widoku świata przez komponent oparty na wiedzy w odpowiedzi na manifest dostarczony przez komponent oparty na danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Grabowska T., Zawadzki M., Waloszek W.: Designing world closures for knowledge-based system engineering// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi