Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce

Abstrakt

Gospodarstwa domowe dzięki swojej aktywności gospodarczej mogą kreować nowe miejsca pracy. Polska jest krajem, w którym udział osób pracujących na własny rachunek należy wśród krajów europejskich do największych. O rozwoju tej działalności gospodarczej decydują zarówno czynniki stymulujące, jak i ją ograniczający. Autorka omawia zewnętrzne i wewnętrzne determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi