Determinanty regionalnego zróznicowania płac - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty regionalnego zróznicowania płac

Abstrakt

Artykuł omawia tendencje w dyspersji kosztów pracy na terenie UE w latach 1996-2006. Analiza składa się z badań konwergencji typu sigma i beta. W celu sprawdzenia istotności wyników w epirycznej części posłużono się następującymi estymatorami: MNK typu pooled, FE, 2SLS oraz Uogólnionej Metody Momentów. Potwierdzone zostało powiolne tempo procesu konwergencji, 4,3% roczniem, a czas potrzebny do redukcji zróżnicowania kosztów pracy wynosi 16 lat.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wolszczak-Derlacz J.: Determinanty regionalnego zróznicowania płac// Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.. -Vol. T. 7., (2008), s.23-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi