Determination of glucosinolates and their decomposition products-indoles and isothiocyanates in cruciferous vegetables - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of glucosinolates and their decomposition products-indoles and isothiocyanates in cruciferous vegetables

Abstrakt

Wyniki badań epidemiologicznych oraz wyniki doświadczeń prowadzonych na zwierzętach mogą być podstawą do tezy, że wysoki poziom spożycia warzyw z rodziny krzyżowych, takich jak brokuły, brukselka, kalafior, kapusta może chronić organizm ludzki przed rozwojem nowotworów. W związku z tym, wspomniane warzywa wzbudzają zainteresowanie badaczy jako potencjalne źródło substancji mogących znaleźć zastosowanie w profilaktyce chorób nowotworowych. Przeciwrakotwórcze właściwości roślin krzyżowych wiązane są z obecnością glukozynolanów, które - pod wpływem enzymu mirozynazy - ulegają enzymatycznej degradacji do izotiocyjanianów i związków indolowych. Zarówno glukozynolany, jak i produkty ich rozpadu wykazują podwyższony poziom aktywności biologicznej istotny z punktu widzenia chemoprewencji nowotworów. Dlatego bardzo ważne jest znalezienie jak najlepszej metody identyfikacji i ilościowego oznaczania tych związków w tkankach roślinnych.Wysokosprawna chromatografia cieczowa jest główną techniką wykorzystywaną do oznaczania glukozynolanów i produktów ich rozpadu w próbkach materiału roślinnego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY nr 40,
ISSN: 1040-8347
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Śmiechowska A., Bartoszek-Pączkowska A., Namieśnik J.: Determination of glucosinolates and their decomposition products-indoles and isothiocyanates in cruciferous vegetables// CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 40, nr. iss. 3 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi