Biofumigacja jako przyjazna środowisku technologia ochrony roślin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biofumigacja jako przyjazna środowisku technologia ochrony roślin

Abstrakt

Wobec rosnącej świadomości co do szkodliwości syntetycznych pestycydów, biofumigacja może stanowić alternatywną metodykę ochrony roślin. Proces ten polega na wykorzystaniu naturalnych związków antybiologicznych, zawartych m.in. w roślinach z rodziny kapustowatych, do zwalczania agrofagów. Do oceny skuteczności tej przyjaznej środowisku technologii ochrony roślin niezbędna jest znajomość metodyk oznaczania aktywności enzymatycznej mirozynazy, enzymu katalizującego hydrolizę glukozynolanów, oraz produktów ich rozpadu o potencjale biofumigacyjnym, takich jak izotiocyjaniany oraz związki indolowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 36 - 46,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Pilipczuk T., Piekarska A., Kusznierewicz B., Bartoszek-Pączkowska A., Namieśnik J.: Biofumigacja jako przyjazna środowisku technologia ochrony roślin// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. 1 (2013), s.36-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 258 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi