Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in natural waters using off-line and on-line SPE followed by LC coupled with DAD-MS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in natural waters using off-line and on-line SPE followed by LC coupled with DAD-MS

Abstrakt

Opisano dwie metody pozwalające na jednoczesne oznaczanie zawartości niesterydowych leków przeciwzapalnych (difluisal, diklofenak, naproksen, tolmetin, fenoprofen, ibuprofen) w próbkach wodnych. Próbki przygotowywano do analizy z użyciem techniki ekstrakcji do fazy stałej (off-line i on-line). Natomiast oznaczeń końcowych dokonano z użyciem LC-DAD-MS. Sprawdzono kilka różnych kolumienek ekstrakcyjnych i wybrano RP-18 jako najlepsze wypełnienie do wzbogacania oznaczanych związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHROMATOGRAPHIA nr 64, strony 13 - 21,
ISSN: 0009-5893
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kot-Wasik A., Dębska J., Wasik A., Namieśnik J.: Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in natural waters using off-line and on-line SPE followed by LC coupled with DAD-MS// CHROMATOGRAPHIA. -Vol. 64., nr. nr 1/2 (2006), s.13-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi