Determination of robenidine in animal feeds by liquid chromatography coupled with diode-array detection and mass spectrometry after accelerated solvent extraction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of robenidine in animal feeds by liquid chromatography coupled with diode-array detection and mass spectrometry after accelerated solvent extraction

Abstrakt

Robenidyna (chlorowodorek 1,3-bis[(4-chlorobenzylideno)amino]guanidyny) jest stosowana w celu zapobiegania i leczenia kokcydiozy - pasożytniczej choroby układu pokarmowego wielu zwierząt hodowlanych (kozy, owce, króliki, drób) wywoływanej przez pierwotniaki należące do rzędu Eimeria tenella, E. Necatrix, E. Acervulina, E. Maxima, E. Brunetti, and E. Mivati. Robenidyna wykazuje stosunkowo wysoką skuteczność terapeutyczną, przy niewielkiej toksyczności. Stosuje się ją najczęściej jako dodatek do pasz w ilościach odpowiednio: 30÷36 mg/kg oraz 50÷66 mg/kg suchej masy w paszy przeznaczonej dla drobiu i królików. Pomimo dużej popularności tego leku, w literaturze naukowej niewiele jest wzmianek o metodach jego oznaczania. Metoda dotąd zalecana jest czasochłonna, pracochłonna, zmusza do zużywania dużych ilości rozpuszczalników i jest wieloetapowa. W Katedrze Chemii Analitycznej, Wydziału Chemicznego, PG opracowano nową metodę oznaczania robenidyny przy wykorzystaniu przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD-MS. Zaproponowana metoda redukuje czas przygotowania próbek trzykrotnie, ilość niezbędnych etapów do dwóch, zaś ilość zużywanego rozpuszczalnika czterokrotnie, pozwalając jednocześnie na oznaczanie robenidyny na tak niskim poziomie, jak 3 mg/kg w przypadku stosowania detektora DAD) i 0.7 mg/kg w przypadku stosowania detektora MS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANALYTICA CHIMICA ACTA nr 543, wydanie 1-2, strony 46 - 51,
ISSN: 0003-2670
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kot-Wasik A., Wasik A.: Determination of robenidine in animal feeds by liquid chromatography coupled with diode-array detection and mass spectrometry after accelerated solvent extraction// ANALYTICA CHIMICA ACTA. -Vol. 543, iss. 1-2 (2005), s.46-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi