Determination of the amount of wash amines and ammonium ion in desulfurization products of process gases and results of related studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of the amount of wash amines and ammonium ion in desulfurization products of process gases and results of related studies

Abstrakt

Przedstawiono metodę oznaczania tzw. amin myjących i ich produktów degradacji, włączając jon amonowy w wodach procesowych i ściekach wytwarzanych podczas odsiarczania gazów. W procesach rafinacji ropy naftowej zastosowano jonowymienną chromatografię cieczową z detektorem refraktometrycznym oraz tanią kationowymienną kolumnę HPLC. Otrzymane wyniki oznaczeń porównano z wynikami uzyskanymi przez miareczkowanie potencjometryczne. Przedstawiono charakterystykę i opis opracowania metody, a także przykłady wyników rutynowych oznaczeń amin, produktów degradacji, jonu amonowego w wodach procesowych i ściekach.

Marian Antoni Kamiński, Daniel Jastrzębski, Andrzej Przyjazny, Rafał Kartanowicz. (2002). Determination of the amount of wash amines and ammonium ion in desulfurization products of process gases and results of related studies, 947, 217-225.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 947, strony 217 - 225,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Jastrzębski D., Przyjazny A., Kartanowicz R.: Determination of the amount of wash amines and ammonium ion in desulfurization products of process gases and results of related studies// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 947., (2002), s.217-225

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi