Determination of volatile aliphatic amines in air by solid phase microex traction coupled with gas chromatography with flame ionization detection. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of volatile aliphatic amines in air by solid phase microex traction coupled with gas chromatography with flame ionization detection.

Abstrakt

Opisano nową metodę oznaczania lotnych amin alifatycznych w powietrzu. Metodyka oparta jest na zastosowaniu techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej na etapie pobierania próbek oraz zestawu GC-FID do rozdzielania i oznaczania poszczególnych analitów.Badaniom poddano nowe typy faz stacjonarnych.Zbadano wpływ wilgotności powietrza na proces pobierania próbek analitów z powietrza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 1016, strony 1 - 9,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Jastrzębska A., Zygmunt B.: Determination of volatile aliphatic amines in air by solid phase microex traction coupled with gas chromatography with flame ionization detection. // JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 1016., (2003), s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi