Develompent of Hanson`s wheel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Develompent of Hanson`s wheel

Abstrakt

Przeanalizowano rozwój konstrukcji koła Hansona. Przedstawiono wyniki badań hałasu i oporu toczenia kolejnych wersji koła Hansona oraz opon referencyjnych. Zaprezentowano także wyniki drogowych badań hałasu toczenia samochdu Volvo 740 poruszającego się na kołach Hansona. Omówiono zalety i wady koła Hansona w porównaniu kołem ogumionym.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zdunek B., Taryma S., Woźniak R.: Develompent of Hanson`s wheel// 12th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers ''Advances in mechanical engineering'', Gdańsk, 21st-23rd May 2009/ Gdańsk: Fac. Mech. Eng. Gdan. Univ. Technol., 2009, s.131-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi