Diagnostyka Bramy Nizinnej w Gdańsku w kontekście procesu rewitalizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka Bramy Nizinnej w Gdańsku w kontekście procesu rewitalizacji

Abstrakt

W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bramy oraz szanse na przeprowadzenie działań mogących polepszyć ten stan.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Architektura nr 12, strony 255 - 262,
ISSN: 1899-0665
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kołodziejczak J., Gołębiewski M., Rucka M.: Diagnostyka Bramy Nizinnej w Gdańsku w kontekście procesu rewitalizacji// Budownictwo i Architektura. -Vol. 12., iss. 3 (2013), s.255-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi