Diagnostyka żelbetowej kładki dla pieszych z zastosowaniem metody georadarowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka żelbetowej kładki dla pieszych z zastosowaniem metody georadarowej

Abstrakt

Metoda georadarowa, jako jedna z technik nieniszczących, znalazła szerokie zastosowanie w diagnostyce obiektów budowlanych. Z powodzeniem wykorzystuje się ją do oceny stanu technicznego konstrukcji żelbetowych określając rozkład i liczbę prętów zbrojeniowych, a także możliwe uszkodzenia. W pracy przedstawiono badania doświadczalne przeprowadzone na żelbetowej kładce dla pieszych z wykorzystaniem metody georadarowej. W celu poprawnej interpretacji uzyskanych danych wykonano analizy numeryczne propagacji fali elektromagnetycznej przy pomocy metody różnic skończonych w dziedzinie czasu. Wykonano model numeryczny przekroju poprzecznego kładki na podstawie projektu wykonawczego. Przeanalizowano trzy modele z różnymi defektami. Elementem nowatorskim pracy jest uwzględnienie w betonie zawartości wody, rozłożonej w sposób pseudo-losowy, korzystając z autorskiego algorytmu. Używając dyspersyjnego modelu wody wykonano dodatkowe trzy modele numeryczne dla różnych obszarów zawilgocenia konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lachowicz J., Rucka M.: Diagnostyka żelbetowej kładki dla pieszych z zastosowaniem metody georadarowej// Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje/ ed. Maria Kaszyńska Szczecin: Wydawnictwo uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017, s.432-442
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi