Dipolowy model pola elektrycznego okrętu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dipolowy model pola elektrycznego okrętu

Abstrakt

Okręt o kadłubie stalowym będący w wodzie morskiej wytwarza wokół siebie pole elektryczne. Źródłem tego pola są procesy elektrochemiczne i ochrona katodowa okrętu. Analiza pola elektrycznego wokół okrętu jest istotna z punktu widzenia identyfikacji oraz ochrony przeciwminowej. W pracy przedstawiono uproszczony model dipolowy pola magnetycznego okrętu, który pozwala na obliczenie rozkładu pola elektrycznego w tzw. strefie dalekiej wokół okrętu w sposób przybliżony, korzystając z komputera PC, w czasie kilku do kilkudziesięciu minut.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, April 11-13, 2011 strony 25 - 26
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M.: Dipolowy model pola elektrycznego okrętu// Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, April 11-13, 2011/ ed. ed. R. Nawrowski. - Institute of Electrical Engineering and Electronics, Poznan University of Technology. Poznań: University of Technology, 2011, s.25-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi