Dobór impulsów o zadanym widmie do systemów UWB - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór impulsów o zadanym widmie do systemów UWB

Abstrakt

Problematyka dostosowania widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego do stanu zajętości widma fal radiowych została przedstawiona w artykule, z podziałem na następujące dwa zagadnienia: projektowanie postaci czasowej generowanych impulsów przy określonych założeniach dotyczących widma wynikowego oraz modyfikacja widma impulsów przez filtrację w dziedzinie częstotliwości. Artykuł zawiera także wyniki prac badawczych, realizowanych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej w ramach grantupromotorskiego: symulacje komputerowe oraz pomiary widma rzeczywistychsygnałów ultraszerokopasmowych, jak również pomiary laboratoryjne wpływu sygnałów impulsowych na jakość transmisji w wąskopasmowych systemach radiokomunikacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 56 - 62,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sadowski J.: Dobór impulsów o zadanym widmie do systemów UWB// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 2-3 (2010), s.56-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi