Systemy bezprzewodowej łączności i transmisji danych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego (studium stanu i rozwiązań) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy bezprzewodowej łączności i transmisji danych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego (studium stanu i rozwiązań)

Abstrakt

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystyki rozwiązań użytkowych zrealizowanych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Autorzy scharakteryzowali opracowane przez zespół badawczy Katedry, systemy bezprzewodowego monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa oraz zarządzania i sterowania infrastrukturami krytycznymi. W tym też kontekście omówiono następujące systemy i aplikacje użytkowe: − globalny bezprzewodowy monitoring ładunków kontenerowych, w tym uniwersalny moduł sensoryczno-telekomunikacyjny, − system monitorowania kolejowego transportu kontenerowego, − zdalny monitoring skażenia środowiska, na przykładzie bezprzewodowej kontroli zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej ARPOL, − radiowy system akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : Szanse i zagrożenia strony 207 - 250
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S., Katulski R., Marczak A., Sadowski J., Stefański J.: Systemy bezprzewodowej łączności i transmisji danych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego (studium stanu i rozwiązań)// Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : Szanse i zagrożenia/ ed. Rau Z., Pach A.R., Wągrowski M. Warszawa: Wolters Kluwer Polska – LEX, 2013, s.207-250
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi