Europejski projekt ADDPRIV Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności osób - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europejski projekt ADDPRIV Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności osób

Abstrakt

Systemy monitorowania bezpieczeństwa publicznego generują i przechowują ogromne ilości danych implikując wzrost prawdopodobieństwa użycia tych danych w sposób nieodpowiedni z punktu widzenia ochrony danych osobowych. W niniejszym referacie zaprezentowany jest europejski projekt ADDPRIV, który bezpośrednio odnosi się do kwestii poszanowania prywatności poprzez automatyczne rozpoznawanie istotności danych pochodzących z rozproszonego systemu kamerowego nadzoru bezpieczeństwa. Przedstawiono założenia projektu i wyniki dotychczasowych prac badawczo eksperymentalnych zrealizowanych w Politechnice Gdańskiej, która jest uczestnikiem tego projektu europejskiego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Lisowski K., Bratoszewski P., Hoffmann P.: Europejski projekt ADDPRIV Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności osób// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2013),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi